Сава Джонев

 организация Том 1.JPG
Автор: Сава Джонев
Заглавие: Социалната организация. Том 1. Част първа. Теория, диагностика, консултация

„Човекът е страшно и диво животно, което за свое щастие живее в клетка, наречена цивилизация.”
Шопенхауер

 на преуспяващите фирми.JPG
Автор: Сава Джонев
Заглавие: Кризите на преуспяващите фирми. Психология на мениджмънта на успеха

Монографията е обобщение на опита в организационното консултиране на няколкогодишна интензивна консултантска работа с български икономически организации както на автора, така и на неговия екип.