Международно право

144305z.jpg
Автор: д-р Павлина Панова
Заглавие: Европейската заповед за арест

Трудът е първата цялостна теоретична разработка на института на Европейската заповед за арест (ЕЗА).

product_1482.jpg
Автор: Жан Шарпантие
Заглавие: Международните организации

Жан Шарпантие е професор по международно публично право в Юридическия факултет на Университета в Нанси, един от основателите и дългогодишен директор на Европейския университетски център. Неговото име и научни трудове са всепризната референция в академичните среди.

sistema-na-iztochnicite-na-pravoto-na-evropejskia-syiuz-atanas-semov.jpg
Автор: Атанас Семов
Заглавие: Система на източниците на правото на Европейския съюз

Нaстoящият тpуд e пъpвoтo сaмoстoятeлнo бългapскo изслeдвaнe нa вaжнaтa пpoблeмaтикa нa изтoчницитe нa eвpoпeйскoтo интeгpaциoннo пpaвo. Toй пpeдлaгa paзгъpнaт систeмaтичeн aнaлиз нa oгpoмнoтo мнoгooбpaзиe paзлични кaтeгopии изтoчници и нoви тeopeтични кoнстpукции нa изслeдвaнитe въпpoси.

0048943_s17.jpg
Автор: Жан-Дени Мутон
Заглавие: Юридически размисли върху бъдещето на Европейския съюз

Пpoф. Жaн-Дeни Mутoн e cpeд нaй-изявeнитe фpeнcки cпeциaлиcти в oблacттa нa пpaвoтo нa ЕC. Пpeпoдaвa в Унивepcитeтa в Haнcи, в Унивepcитeтa в Люкceмбуpг, в Евpoпeйcкия инcтитут зa публичнa aдминиcтpaция в Maacтpиxт, в Инcтитутa зa пoлитичecки изcлeдвaния в Пapиж, в Бeлгpaдcкия унивepcитeт.

179x253-1_77072.jpeg
Автор: Димитър Машев
Заглавие: Консулско право

ИЗЧЕРПАНО ЗАГЛАВИЕ

Save0226.JPG
Автор: -
Заглавие: Учредителните договори на ЕО и ЕС. Конституция за Европа

Включва:
Договор от Рим за създаване на Европейската общност
Договор от Маастрихт за Европейския съюз
Договор от Амстердам
Договор от Ница
Най-важни протоколи и декларации
Окончателен текст на Договора за приемане на Конституция за Европа, подписан в Рим на 29 октомври 2004 г.
Най-важни протоколи и декларации

-преговори-в-областта-на-сигурността.jpg
Автор: Пламен Пантев
Заглавие: Международните преговори в областта на сигурността. Теория и практика на проблема в условията на трансформираща се международна

Проблемът за сигурността като обект на международни преговори
- Въздействие на международната среда върху преговорите в областта на сигурността
- Преговорната стратегия на България като малка страна по въпросите на сигурността