Нови книги

ed3d33f1-29f9-4688-9458-b71a50a303c6.jpg
Автор: Златимир Орсов
Заглавие: Договорът за аренда на земеделска земя по българското право
d2d7e2e0-82f4-4ef3-935d-75d4bed3f457.jpg
Автор: Мирко Транков
Заглавие: Вътрешният глас
-престъпления-360x500.jpg
Автор: Моника Копчева
Заглавие: Компютърни престъпления

Книгата запълва празнота в изследователската област на компютърните престъпления – тя е едно от малкото издания по тази проблематика в България. Разгледани са задълбочено в исторически и сравнителен план българската и международната правна уредба на компютърните престъпления.