Нови книги

g4686.jpeg
Автор: Антон Гиргинов, Ралица Войнова
Заглавие: Българо-английски наръчник за международно правно сътрудничество по наказателни дела

Съдържание

І. Форми на международно провно сътрудничество - сравнение
ІІ. Приложими правила - вътрешни и международни
ІІІ. Екстрадиция
ІV. Трансфер на наказателно производство
V. Признаване и изпълнение на чуждестранно съдебно решение (присъда)
VІ. Трансфер на осъден чужд гражданин (затворник)

g4748.jpeg
Автор: Кино Лазаров
Заглавие: Актуални трудове

Настоящото луксозно издание съдържа три труда на проф. Кино Лазаров.

g4780.jpeg
Автор: Николай Стоянов
Заглавие: Прекратяване на договора

B книгaтa ще нaмеpите:

пpaвни oснoвaния;
aнaлиз нa съдебнaтa пpaктикa;
въпpoси и oтгoвopи.