Нови книги

80.jpg
Автор: Ралица Ковачева
Заглавие: Център и периферия на европеизираните публични сфери

Книгата се занимава с двете най-актуални теми в Европейския съюз – бъдещето на Съюза и „Брекзит“. Появява се пред бъдещите си читатели в най-точния момент – в началото на сериозното обсъждане на „Бялата книга за бъдещето на Европа“ и в навечерието на българското председателство на Съвета на ЕС.

g4529.jpeg
Автор: Делян Недев, Съставители: Стоян Ставру
Заглавие: Предизвикай: Давността!
g4696.jpeg
Автор: Атанас Славов
Заглавие: Гражданското участие в конституционната демокрация. Публичноправни перспективи

Изследването на гражданското участие и пряката демокрация има за цел както да информира за различните форми и процедури, така и да мобилизира и консолидира подкрепа за запазване и развиване на ценностите и принципите на конституционната демокрация.