Нови книги

g3918.jpeg
Автор: Тодор Тодоров
Заглавие: Разузнаването Глобални заплахи,нови предизвикателства адаптация

Тодор Тодоров е магистър по право, магистър по управление на обществения ред и сигурност, доктор по национална сигурност. Работил е в МВР, НРС бил е на дипломатическата работа в Турция. Научните му интереси и публикации са в областта на националната сигурност, международните отношения и външната политика.

204632_b.jpg
Автор: Стоян Ставру
Заглавие: Недееспособността на физическите лица. Съвременни предизвикателства

Настоящата книга разглежда гражданскоправните въпроси на недееспособността на физическите лица в контекста на предлаганата реформа в българското лично право.

g4052.jpeg
Автор: Нели Маданска
Заглавие: Новите положения в Търговския закон ( ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г. )

Коментар на промените

Актуализиран нормативен текст