Римско частно право

-природа-на-библейската-монархия-опит-за-установяване-престолонаследните-системи-в-древния-рим-360x500.jpg
Автор: Любомир Владикин
Заглавие: Правната природа на библейската монархия. Опит за установяване престолонаследните системи в Древния Рим

За времето между 1927 и 1932 година проф. Л. Владикин публикува 7 исторически изследвания по проблеми от държавноправен характер. В тях се разглеждат отделни институти на монархията като форма на държавата – регентство, системи на престолонаследие, наследяване на царската власт и др.

g4843.jpeg
Автор: Петко Венедиков
Заглавие: ACTIO PRAESCRIPTIS VERBIS и римското право преди Юстиниановата кодификация
287_b.jpg
Автор: Мария Костова, Малина Новкиришка-Стоянова, Теодор Пиперков
Заглавие: Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони COLLATIO LEGUM MOSAICARUM ET ROMANARUM

Ръкописите със заглавие „Lex Dei quam praecepit dominus ad Moysen“ („Закон божи, който бог предаде на Мойсей“), открити през ІХ-ХІ в., не престават да бъдат обект на интерес за историци, юристи, филолози, теолози и пр.