Наследствено право

g3941.jpeg
Автор: чл.-кор. проф. д.ю.н. Цанка ЦАНКОВА, проф. д.ю.н. Екатерина МАТЕЕВА, проф. д.ю.н. Методи МАРКОВ, д-р Веселин ПЕТРОВ, нотариус Димитър ТАНЕВ, съдия Иван ГЕОРГИЕВ
Заглавие: Закон за наследството. Научноприложен коментар. Проблеми на правораздаването. Анализ на съдебната практика. Нормативен текст

Книгата е първият цялостен научно издържан и приложен коментар на Закона за наследството от приемането му до наши дни с представяне на съдебна практика, като е обхваната и реформата в наследственото право, извършена през 1992 г.

Автор: Соломон Розанис
Заглавие: Имуществени отношения. Собственост, наследяване, съпружеска общност
g2461.jpeg
Автор: Веселин Петров
Заглавие: Приемане на наследство

Тя е първото в българската правна литература изследване за приемането на наследство и е посветена на въпросите, които този класически институт на наследственото право поставя при действащия Закон за наследството.

1188.jpg
Автор: Станислав Йордански
Заглавие: Наследяване по завещание в международното частно право

Настоящият труд е посветен на основни институти и правоотношения, свързани с наследяването по завещание, като ги представя от гледна точка на международното частно право. Разгледана е уредбата на международната компетентност при наследяване

g2121.jpeg
Автор: Катя Аспарухова
Заглавие: Наследяването по закон
prodylzhavanoto-prestyplenie-v-bylgarskoto-nakazatelno-pravo-ivan-ranchev.jpg
Автор: Иван Ралчев
Заглавие: Продължаваното престъпление в българското наказателно право

Hacтоящaтa моногpaфия пpедcтaвлявa диcеpтaционния тpуд нa Ивaн Рaнчев, който е aвтоp и нa дpуги публикaции по темaтa в paзлични юpидичеcки издaния.

bylgarsko-nasledstveno-pravo-hristo-tasev.jpg
Автор: Христо Тасев
Заглавие: Българско наследствено право
nasledstveno pravo.JPG
Автор: Цанка Цанкова
Заглавие: Промените в наследственото право
nasledstveni pensii.JPG
Автор: Райна Койчева
Заглавие: Наследствени пенсии

Изследването обхваща всички основни проблеми, свързани с темата: значение, понятие и обща правна характеристика, разграничение с наследяването, с личните пенсии, както и с други осигурителни плащания по повод на смърт, общи и специфични предпоставки за придобиване на право за наследствена пенсия, особености на осигурения соц

-наследствено-право.jpg
Автор: Христо Тасев
Заглавие: Българско наследствено право