Семеен кодекс - Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика. Нормативен текст

g1584.jpeg
Автор: Цанка Цанкова, М. Марков, А. Станева, В. Тодорова. В. Петров, Е. Балевска, Б. Дечева, В. Мичева
Превод, студия и коментар:
Издателство: ИК "Труд и право"
Година на издаване: 2015
ISBN: 978-954-608-222-0
Цена: 48.00 43.20 лв.
Страници: 544

Съдържание:

Приложен тематичен коментар на Семейния кодекс с акцент върху най-важните и проблемни въп­роси на правоприлагането и с подробен анализ на новата, на постоянната и на противоречивата съдебна практика, както и на тълкувателните решения на ВКС в областта на семейното право.

Целева аудитория: Практикуващи юристи – съдии, адвокати, нотариуси; преподаватели и студенти в юридическите факултети на ВУЗ.