Модели на човешко поведение

Modeli_poved.JPG
Автор: Валери Динев
Превод, студия и коментар:
Издателство: СОФИ-Р
Година на издаване: 1993
ISBN:
Цена: 5.00 4.50 лв.
Страници: 191

Философско-методологичен анализ