Есета. В два тома. Том първи 1906-1925

Save0196.JPG
Автор: Хосе Ортега-И-Гасет
Превод, студия и коментар: Исак Паси
Издателство: УИ "Св. Климент Охридски"
Година на издаване: 1993
ISBN: 954-07-0319-0
Цена: 15.00 13.50 лв.
Страници: 584