Поетика на английския ренесанс

60596z.jpg
Автор: Александър Шурбанов
Превод, студия и коментар:
Издателство: УИ "Св. Климент Охридски"
Година на издаване: 2002
ISBN: 954-07-1708-6
Цена: 15.00 13.50 лв.
Страници: 582

Книгата „Поетика на английския ренесанс" се състои от три раздела. Първият съдържа обзорни студии върху някои от най-значителните произведения на английската литература от ранномодерния период: „Сонетите" на Шекспир, рицарския роман „Смъртта на Артур" от Томас Малори, драмата „Доктор Фауст" на Кристофър Марлоу и епическата поема „изгубеният рай" на Джон Милтън. Вторият раздел събира няколко детайлни стилистични изследвания на английски език, посветени предимно на характера и различните функции на поетичната образност в ключови творби на Шекспир, Марлоу, Джон Дън и Джордж Хърбърт, както и на жанрова проблематика, а и на приемствеността между ренесансовата и постренесансовата литература, открита в зрялото поетическо творчество на Милтън. В третия раздел са включени студии и статии, свързани с рецепцията на английската литература (главно Шекспир и Милтън) в България по линия на превода, литературните подражания и театралната интерпретация от Възраждането до наши дни.