Литературна критика и литературна история. Есеистика

Автор: Константин Гълъбов
Превод, студия и коментар:
Издателство: УИ "Св. Климент Охридски"
Година на издаване: 2001
ISBN: 954-07-1392-7
Цена: 15.00 13.50 лв.
Страници: 320