Physical Geography of the World for the 9th grade

-помагало-за-9-клас.jpg
Автор: Димитър Кънчев, Нели Петрова, Елка Дограмаджиева
Превод, студия и коментар:
Издателство: СОФИ-Р
Година на издаване: 2002
ISBN: 954-638-1173-9
Цена: 8.50 7.65 лв.
Страници: 88

Учебно помагало за 9. клас за училищата с преподаване на английски език