Върху понятието за ирония

Save0219.JPG
Автор: Сьорен Киркегор
Превод, студия и коментар: Стефан Начев - превод от датски, встъпителна студия проф. д-р Исак Паси
Издателство: УИ "Св. Климент Охридски"
Година на издаване: 1993
ISBN:
Цена: 15.00 13.50 лв.
Страници: 316