Социална психология. Том 5. Изследователски дизайн. Статистическа обработка - SPSS. Интерпретация

Save0213.JPG
Автор: Сава Джонев
Превод, студия и коментар:
Издателство: СОФИ-Р
Година на издаване: 2004
ISBN: 954-638-127-6
Цена: 10.00 9.00 лв.
Страници: 308

Малко е да имаш мъдрост, трябва да знаеш как да си служиш с нея.
Цицерон

Трудът е първият цялостен университетски курс по социална психология, издаван от български автор, какъвто рядко се среща не само у нас, но и в чуждестранното книгоиздаване.
Освен теоретичен компендиум, работата представлява системно изложение по експериментална психология, даващо професионални изследователски умения.