Социална психология. Том 4. Големи множества. Междугрупови отношения

4.JPG
Автор: Сава Джонев
Превод, студия и коментар:
Издателство: СОФИ-Р
Година на издаване: 1997
ISBN: 954-638-346-9
Цена: 10.00 9.00 лв.
Страници: 272

Понеже съм най-великият от всички светии, по-велик от самия Христос, отсега нататък аз съм Мислителят, аз съм вашият разум… Щом се засмея, всички ще се засмеят. Ако заплача и тълпата ще заплаче. Призова ли „Да спасим Америка!”, двеста и двадесет милиона американци ще го повторят след мен.
Муун

Трудът е първият цялостен университетски курс по социална психология, издаван от български автор, какъвто рядко се среща не само у нас, но и в чуждестранното книгоиздаване.
Освен теоретичен компендиум, работата представлява системно изложение по експериментална психология, даващо професионални изследователски умения.