Социална психология. Том 3. Малки групи

3.JPG
Автор: Сава Джонев
Превод, студия и коментар:
Издателство: СОФИ-Р
Година на издаване: 1996
ISBN: 954-638-035-0
Цена: 10.00 9.00 лв.
Страници: 192

Първите хора – „андрогините” – се раждали слепени по двама, но били разделени от Зевс заради буйствата им и намеренията им да похитят Олимпийските богове. Оттогава насетне всеки е обречен да търси своята половина в любовта, за да се допълни и слее с нея.
Платон

Трудът е първият цялостен университетски курс по социална психология, издаван от български автор, какъвто рядко се среща не само у нас, но и в чуждестранното книгоиздаване.
Освен теоретичен компендиум, работата представлява системно изложение по експериментална психология, даващо професионални изследователски умения.