Социална психология. Том 2. Общуване. Личност

2.JPG
Автор: Сава Джонев
Превод, студия и коментар:
Издателство: СОФИ-Р
Година на издаване: 1996
ISBN: 954-638-026-1
Цена: 10.00 9.00 лв.
Страници: 352

Човек вярва в доброто, защото първият модел в общуването, с който се среща след раждането си, е на подпомагане; но е експлоататор с хората, защото първата роля, която изпълнява във взаимодействието, е на подпомаган.
С. Джонев

Трудът е първият цялостен университетски курс по социална психология, издаван от български автор, какъвто рядко се среща не само у нас, но и в чуждестранното книгоиздаване.
Освен теоретичен компендиум, работата представлява системно изложение по експериментална психология, даващо професионални изследователски умения.