Социална психология. Том 1. Школи. Изследователски методи

1.JPG
Автор: Сава Джонев
Превод, студия и коментар:
Издателство: СОФИ-Р
Година на издаване: 1996
ISBN: 954-638-025-3
Цена: 10.00 9.00 лв.
Страници: 304

ПРЕДСТОЯЩО ИЗДАВАНЕ

Много греши оня, който си въобразява, че може да мине без хората, но още повече греши оня, който си въобразява, че хората не могат да минат без него.
Фр. Ларошфуко

Трудът е първият цялостен университетски курс по социална психология, издаван от български автор, какъвто рядко се среща не само у нас, но и в чуждестранното книгоиздаване.
Освен теоретичен компендиум, работата представлява системно изложение по експериментална психология, даващо професионални изследователски умения.