Социалната организация. Том 3. Част трета. Теория, диагностика, консултация

 организация Том 3.JPG
Автор: С
Превод, студия и коментар:
Издателство: СОФИ-Р, НЕМЕЗИДА
Година на издаване: 2001
ISBN: 954-9615-13-8
Цена: 23.00 20.70 лв.
Страници: 560

„Консултантът е човек, който може и да си няма проблеми, но кой знае защо, съзнателно си ги създава…”
Сава Джонев

Изцяло в духа на модерния хуманизъм на обществените науки, трудът представлява респектиращо по своята изчерпателност ръководство за компетентно и професионално консултиране. В него читателят ще намери пътя за разрешаване на повечето типови проблеми, които могат да възникнат в междуличностните отношения, в управлението на човешките ресурси и в изграждането на организацията.
Плод на десетилетие и половина творчески търсения на автора, тритомникът е уникална ценност и гаранция за успеха на всеки, който се заема с организация и управление.
Трудът е постижение и прецедент в областта на организационната наука и мениджмънта и съчетава в сече си висока теоретична ерудиция с широк прагматичен размах и откривателство.