Социалната организация. Том 2. Част втора. Теория, диагностика, консултация

 организация Том 2.JPG
Автор: Сава Джонев
Превод, студия и коментар:
Издателство: СОФИ-Р, НЕМЕЗИДА
Година на издаване: 2001
ISBN: 954-9615-12-Х
Цена: 23.00 20.70 лв.
Страници: 552

„Организационното развитие и консултиране е като конституцията на САЩ – седем члена и двадесет и шест поправки към тях…”
Сава Джонев

Изцяло в духа на модерния хуманизъм на обществените науки, трудът представлява респектиращо по своята изчерпателност ръководство за компетентно и професионално консултиране. В него читателят ще намери пътя за разрешаване на повечето типови проблеми, които могат да възникнат в междуличностните отношения, в управлението на човешките ресурси и в изграждането на организацията.
Плод на десетилетие и половина творчески търсения на автора, тритомникът е уникална ценност и гаранция за успеха на всеки, който се заема с организация и управление.
Трудът е постижение и прецедент в областта на организационната наука и мениджмънта и съчетава в сече си висока теоретична ерудиция с широк прагматичен размах и откривателство.