Организационно консултиране. Метизжмънт. Управление на човешките ресурси. Том 3

Автор: Сава Джонев, Пламен Димитров
Превод, студия и коментар:
Издателство: Ен Джи Би Консултинг
Година на издаване: 2015
ISBN: 978-619-90313-3-9
Цена: 0.00 лв.
Страници: 628

ИЗДАНИЕТО НЕ Е НАЛИЧНО