Организационно консултиране. Метизжмънт. Управление на човешките ресурси. Том 2

Автор: Сава Джонев, Пламен Димитров
Превод, студия и коментар:
Издателство: Ен Джи Би консултинг
Година на издаване: 2014
ISBN: 978-619-90313-2-2
Цена: 20.00 18.00 лв.
Страници: 548