Организационно консултиране. Мениджмънт. Управление на човешките ресурси. Том 1

S-Djonev-tom1.jpg
Автор: Сава Джонев, Пламен Димитров
Превод, студия и коментар:
Издателство: Ен Джи Би Консултинг
Година на издаване: 2014
ISBN: 978-619-90313-1-5
Цена: 0.00 лв.
Страници: 528

ИЗДАНИЕТО НЕ Е НАЛИЧНО