Етическият обрат в социалната мисъл

Eti4eski obrat.jpg
Автор: Мирия Димитрова
Превод, студия и коментар:
Издателство: Авангард Прима
Година на издаване: 2011
ISBN: 978-954-323-818-7
Цена: 12.00 10.80 лв.
Страници: 210

СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДГОВОР
ЧАСТ ПЪРВА
Етическият обрат в социалната философия Еманюел Левинас:
Отговорността за другия/другите
1. Трябва ли да се оставяме да сме съдени от морала?
2. Институционална и неинституционална справедливост
3. Не води ли хиперболизирането на морала до гротеска?
4. Незапомнимото време
ВТOPA ЧАСТ Етическият обрат в социалната теория
Зигмунт Бауман:
Как да мислим социално, т. е. морално, ангажирано в постмодерността?
1. От микро- към макро-етика
2. Модерността и постмодерността
3. Гарантираният екзистенциален минимум като политическо противодействие на несигурността и основа на глобална социална държавност
Пиер Бурдийо и демистифицирането
на господството
1. Демаскиране на тиранията на неолибералната експанзия
2. Въпросът за произхода
3. Хабитусът и полето, символният капитал
и властта
3. Завръщане на изтласканата ангажираност обратно в науката (парадоксът на интелектуалната автономия
като ангажираност)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ