Производството по несъстоятелност

345_b.jpg
Автор: Нели Маданска, Бистра Николова
Превод, студия и коментар:
Издателство: Сиби
Година на издаване: 2010
ISBN: 978-954-730-651-6
Цена: 17.00 15.30 лв.
Страници: 272

В книгата се разглеждат последователно и в тяхната логическа връзка: откриването на производството по несъстоятелност; вписванията, заличаванията и обявяванията в търговския регистър, свързани с производството по несъстоятелност; масата на несъстоятелността и нейното попълване; процедурата по предявяване на вземанията; оздравителното производство; осребряването и разпределението на събраните суми.

Изданието предоставя систематизирани знания за разнообразието от материалноправни, процесуални и регистърни въпроси, свързани с търговската несъстоятелност, и е предназначено както за практикуващите юристи, така и за студентите по право.

Нели Маданска е главен инспектор на Инспектората на министъра на правосъдието по ЗСВ и автор на книгата „Производството по несъстоятелност” (2003, 2005). Бистра Николова е съдия в търговското отделение на Варненския окръжен съд. Н. Маданска и Б. Николова са преподаватели в Националния институт на правосъдието по въпросите на дружественото право и несъстоятелността.