Курс по търговски сделки и несъстоятелност

g2363.jpeg
Автор: Рая Илиева, Александър Иванов
Превод, студия и коментар:
Издателство: Сиела
Година на издаване: 2013
ISBN: 978-954-28-1325-5
Цена: 17.00 15.30 лв.
Страници: 224

ИЗЧЕРПАНО ЗАГЛАВИЕ

"Курс по търговски сделки и несъстоятелност" е предназначен преди всичко за студенти от специалност "Право", като има за цел да ги подпомогне при усвояване на материята на търговските сделки и несъстоятелността.