Трудови отношения 2014

g752.jpeg
Автор: Васил Мръчков, Стойна Сербезова, Стефанка Симеонова, Емилия Банова
Превод, студия и коментар:
Издателство: ИК "Труд и право"
Година на издаване: 2014
ISBN: 1312-9570
Цена: 32.40 29.16 лв.
Страници: 688

Тази книга-годишник е седемнадесето по ред издание с актуално приложно знание по цялостната проблематика на трудовото право през 2014г.

Съдържанието на книгата следва традицията:

Публикувани са актуализираните нормативни текстове на основните трудови закони: Кодекс на труда, Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Закон за насърчаване на заетостта, Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, Закон за уреждане на колективните трудови спорове, както и на най-важните подзаконови нормативни актове по прилагането им.

В авторските коментари са разгледани важни въпроси на трудовите отношения, здравословните и безопасни условия на труд, насърчаването на заетостта и уреж-дането на колективните трудови спорове.

Акцент в коментарите са промените в трудовото законодателство, в сила през 2014 г. Разработени са експертни решения на конкретни казуси.