Процедури, вътрешни актове и приложни документи по уредбата на трудовите отношения в предприятието

g2002.jpeg
Автор: Чавдар Христов, Стойна Сербезова, Стефанка Симеонова, веселин Цоневски, Емилия Банова, Ина Ахмедова, Снежана Станчева, Величка Микова
Превод, студия и коментар:
Издателство: ИК "Труд и право"
Година на издаване: 2011
ISBN: 978-954-608-186-5
Цена: 30.00 27.00 лв.
Страници: 864

Експертна разработка на всички административ-но-правни процедури, свързани с уреждането на индивидуалните и колективните трудови правоотношения, заплащането на труда и здравословните и безопасни условия на труд в предприятието.
Всяка процедура е придружена с комплект от образци на приложни документи: договори, формуляри и прочее.

Целева аудитория:
работодатели и синдикалисти, специалисти по труд и по управление на човешките ресурси, юрисконсулти и адвокати, счетоводители, лични състави, специалисти по безопасност и здраве при работа в предприятията и учрежденията.