Осигурително право

-право-от-васил-мръчков-360x500.jpg
Автор: Васил Мръчков
Превод, студия и коментар:
Издателство: Сиби
Година на издаване: 2014
ISBN: 978-954-730-835-0
Цена: 38.00 34.20 лв.
Страници: 504

Шесто преработено и допълнено издание

В центъра на осигурителното право е човекът, споходен от недоимък или болест. Освобождаването от тях и от страха от настъпването им е главното предназначение на осигурителното право. Това обезпечава сигурност на човека и му връща радостта да живее.

Тази книга е написана по действащото българско осигурително право. В нея са разгледани всички рискове на общественото и здравното осигуряване: малкото щастливи – бременност, раждане и отглеждане на деца; повечето тежки – болест, трудова злополука и безработица; тъжни – старост, и трагични – смърт, както и дължимите при тяхното настъпване осигурителни обезпечения – обезщетения, пенсии и достъпна медицинска помощ.

Книгата е учебник за студенти юристи. Тя може да бъде ползвана и от практикуващи юристи, специалисти по обществено и здравно осигуряване, както и от всички, които се интересуват от своята лична и социална сигурност.