Немско-български икономически речник

Save0020.JPG
Автор: Дарина Генадиева, Виктор Монев
Превод, студия и коментар:
Издателство: СОФИ-Р
Година на издаване: 2005
ISBN: 954-638-133-0
Цена: 25.00 22.50 лв.
Страници: 408

Съвременният език на немската икономика
Речникът съдържа над 36 000 думи от икономическата теория и практика. Включена е най-новата терминология от сферата на бизнес комуникацията и от частни области като финанси, борси, маркетинг, международна търговия и др.
При подбора на думите са използвани най-новите немски речници и справочници, икономическа научна литература и многобройни търговски документи. Към отделните лексикални единици за улеснение е дадена подробна граматическа информация. Авторите са обърнали особено внимание на фразеологията и на колокативните връзки между отделните думи. Включени са и термини от чужд произход – предимно от английски език.
В приложенията са дадени обозначенията на национални географски имена, подробен списък на съкращенията в съвременната икономическа практика и таблица с неправилните глаголи в немския език.