Транспортни престъпления

transportni-prestyplenia-ralica-kostadinova.jpg
Автор: Ралица Костадинова
Превод, студия и коментар:
Издателство: Сиела
Година на издаване: 2012
ISBN: 978954810599
Цена: 25.00 22.50 лв.
Страници: 352

В настоящата книга авторът изследва същността на транспортните престъпления и в частност ролята на
наказателното право в противодействието на транспортния травматизъм. Актуалният характер на книгата се определя от липсата на самостоятелно и пълно изследване в българската правна литература, което да изследва наказателноправната защита на транспортната безопасност. Проблемите, свързани с транспортните престъпления, имат значение както за правната теория, така и за нормотворчеството и правоприлагането, имащи за цел противодействието на транспортната престъпност.

Книгата би била полезна на научни работници в областта на правото, на съдии, на прокурори, служители на КАТ и адвокати по наказателни дела, а също така и на студентите по право.

Ралица Костадинова е доктор по право и главен асистент по наказателно право в Департамент "Право" на Нов български университет. Член е на Международната асоциация по наказателно право и проектен сътрудник на Макс Планк институт, Франкфурт, Германия. Понастоящем е програмен директор на магистърска програма "Право" на Нов български университет.