Същински полови престъпления в практиката на ВС и ВКС

g3913.jpeg
Автор: Ива Пушкарова
Превод, студия и коментар:
Издателство: Сиела
Година на издаване: 2016
ISBN: 978-954-28-2121-2
Цена: 20.00 18.00 лв.
Страници: 392