Съдии, казусът ви принадлежи

Автор: Хари Хараламбиев
Превод, студия и коментар:
Издателство: Изток-Запад
Година на издаване: 2016
ISBN: 978-619-152-846-2
Цена: 14.00 12.60 лв.
Страници: 152