Робството и българското наказателно право

g3512.jpeg
Автор: Борис Велчев
Превод, студия и коментар:
Издателство: Сиела
Година на издаване: 2016
ISBN: 978-954-28-2018-5
Цена: 14.00 12.60 лв.
Страници: 212

В настоящата монография са разгледани съвременните аспекти на робството на базата на някои тенденции като пазарите на булки, нарастването на бедността и неграмотността, упадъкът на моралните ценности, зависимостите от кланов и икономически характер, които се зараждат в обществото и могат да се проявят твърде болезнено под формата на практики, сходни с робството. Разгледани са някои въпроси на правната уредба на трафикът на хора, често пъти наричан модерното робство. Въпреки използваните в НК понятия, международното право не изключва възможността да третираме някои от формите на трафика на хора като заробване. Робството е разгледано и като международно престъпление, инкриминирано в редица международни актове, сред които и Римският статут на Международния наказателен съд. Особено внимание е отделено на задълженията на Република България, свързани с въпросните актове