Наказателно право в схеми и определения. Обща част, второ преработено и допълнено издание

product_2656.jpg
Автор: Ралица Костадинова, Румен Владимиров
Превод, студия и коментар:
Издателство: Сиела
Година на издаване: 2009
ISBN: 978-954-28-0547-2
Цена: 15.00 13.50 лв.
Страници: 152

Изключителният интерес към първото издание на представения по оригинален начин – чрез схеми и определения – курс по Наказателно право, наложи издаването на настоящото второ преработено и допълнено издание, актуализирано към нормативната уредба и обогатено с тестове. Съдържанието съответства на учебната програма в ЮФ в страната и има за цел за подпомогне студентите при подготовката им за семестриален и държавен изпит. Помагалото може да бъде полезно и на явяващите се на изпити за магистрати, а също да представлява интерес за всички практикуващи юристи.