Разузнаването Глобални заплахи,нови предизвикателства адаптация

g3918.jpeg
Автор: Тодор Тодоров
Превод, студия и коментар:
Издателство: Нова звезда
Година на издаване: 2016
ISBN: 978-619-198-0505
Цена: 12.00 10.80 лв.
Страници: 170

Тодор Тодоров е магистър по право, магистър по управление на обществения ред и сигурност, доктор по национална сигурност. Работил е в МВР, НРС бил е на дипломатическата работа в Турция. Научните му интереси и публикации са в областта на националната сигурност, международните отношения и външната политика.
Автор е на монографиите "Обезбългаряването на Одринска Тракия. Историческа ретроспекция, настояще и бъдеше" 2012 г. България и Западните Балкани.Съвременни аспекти на сигурността.Духовност и сигурност ( 2015 г.)
Хоноруван преподавател в УНСС и ВСУ "Черноризец Храбър".