Престъпления от частен характер

g2752.jpeg
Автор: Борис Велчев
Превод, студия и коментар:
Издателство: Сиела
Година на издаване: 2015
ISBN: 978-954-28-1660-7
Цена: 17.00 15.30 лв.
Страници: 232

Книгата е посветена на един от слабо разработените научни проблеми на наказателното право-престъпленията от частен характер. Разгледана е тяхната история от създаването на съвременното наказателно право през 1896 година до наши дни. Направен е анализ на техните конституционни основи в светлината на практиката на Конституционния съд. Представени са съставите на всички престъпления от частен характер в НК и са предложени редица идеи за тяхното усъвършенстване, както и за нови престъпления, които могат да бъдат преследвани по тъжба на пострадалия. Книгата обръща внимание и на някои въпроси на теорията, свързани с престъпленията от частен характер, особеностите на наказателното правоотношение при тях и мястото на тези престъпления в наказателната политика на държавата.