Правителствени и неправителствени международни организации

g2482.jpeg
Автор: Орлин Борисов
Превод, студия и коментар:
Издателство: Нова звезда
Година на издаване: 2014
ISBN: 978-954-8933-87-2
Цена: 25.00 22.50 лв.
Страници: 436

Междуправителствени организации;
Международни неправителствени организации;
Международен орган за морското дъно;
Международни съдебни органи;
Международни конференции;
Постоянни и временни междуправителствени и неправителствени органи.