Международно наказателно право

g3210.jpeg
Автор: Стоян Стойков
Превод, студия и коментар:
Издателство: Сиела
Година на издаване: 2015
ISBN: 978-954-28-1904-2
Цена: 16.00 14.40 лв.
Страници: 329

Настоящият учебник е предназначен за основна подготовка по международно наказателно право. Авторът основателно и ясно е разграничил материята на двете присъщи на международно наказателно право части - обща и специална. Учебникът има за задача да предостави основни знания по дисциплината съгласно действащото международно законодателство. Последователно се изясняват основни въпроси от Общата част на международно наказателното право като учебна дисциплина - понятие, характерни черти, правна уредба, принципи, структура, субекти. В Специалната част са включени отделни състави на престъпления и, разбира се, международните наказателни трибунали, които изиграват съшествена роля в развитието на международното наказателно право.