Бележити български учени-юристи

39550_pic_m.jpg
Автор: Петко Стайнов, Любен Василев, Иван Ненов
Превод, студия и коментар:
Издателство: ВСУ "Черноризец Храбър"
Година на издаване: 2010
ISBN: 978-954-715-452-0
Цена: 25.00 22.50 лв.
Страници: 316

Нашето поколение имаше изключителния шанс да бъде обучавано от висококвалифицирани, всеотдайни, ненадминати като излъчване преподаватели, на които дължим извънредно много за своето формиране като юристи.
Няколко колеги и приятели, които почти едновременно направихме първите си стъпки в науката, решихме да се опитаме да представим на сегашното поколение юристи трима видни представители на правната наука - наши преподаватели, научни наставници и ръководители...