Гражданска регистрация на лицата

147_b.jpg
Автор: сборник
Превод, студия и коментар:
Издателство: Сиби
Година на издаване: 2010
ISBN: 978-954-730-654-7
Цена: 7.80 7.02 лв.
Страници: 280

Корична цена: 7.80 лв.
Нова цена: 2.00 лв.
Предложението важи до изчерпване на количествата.

2 03 С05
6. издание - към 13 май 2010 г.
Представена е уредбата на гражданската регистрация на физическите лица в Република България, придобиването, загубването и възстановяването на българско гражданство, правния режим на чужденците при влизане, пребиваване и напускане на страната, условията и реда, при които гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства могат да влизат, пребивават и напускат Република България, предоставянето на особена закрила на чужденци – убежище, статут на бежанец, хуманитарен статут и временна закрила. Поместен е и Законът за българските лични документи.
Текстовете са анотирани с предишни редакции и с препращания към актове по прилагането на законите, включени в сборника.

Предстои ново издание на сборника.