Изключване на съдружник от ООД

87.jpg
Автор: Николай Колев
Превод, студия и коментар:
Издателство: Сиела
Година на издаване: 2016
ISBN: 978-954-28-2236-3​
Цена: 16.00 14.40 лв.
Страници: 224

Монографията разглежда фактическия състав на основанията и процедурите за изключване, както и последиците от изключването на съдружник от ООД и неговата защита. Подробно е анализирана публикуваната практика на ВС и ВКС. Разгледана е уредбата на изключването на съдружник от ООД в законодателствата на Германия, Австрия, Русия и САЩ. Анализът е фокусиран върху слабостите на действащата уредба и са формулирани предложения de lege ferenda.