Договорът за аренда на земеделска земя по българското право

ed3d33f1-29f9-4688-9458-b71a50a303c6.jpg
Автор: Златимир Орсов
Превод, студия и коментар:
Издателство: ИК "СОФИ-Р"
Година на издаване: 2018
ISBN: 954-938-179-8
Цена: 20.00 18.00 лв.
Страници: 320