Административен процес

g2557.jpeg
Автор: Илонка Горанова, Надежда Христова
Превод, студия и коментар:
Издателство: Издателски компрескс - УНСС
Година на издаване: 2014
ISBN: 978-954-644-845-2
Цена: 11.00 9.90 лв.
Страници: 170