Съдебна реторика. Избрани съдебни речи

-реторика.jpg
Автор: Петър Корнажев
Превод, студия и коментар:
Издателство: Софи-Р
Година на издаване: 2000
ISBN: 954-638-082-2
Цена: 5.00 4.50 лв.
Страници: 128