Новите положения в Търговския закон ( ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г. )

g4052.jpeg
Автор: Нели Маданска
Превод, студия и коментар:
Издателство: Труд и право
Година на издаване: 2017
ISBN:
Цена: 24.00 21.60 лв.
Страници: 479

Коментар на промените

Актуализиран нормативен текст