Дружествени спорове и съдебни производства по Закона за търговския регистър

druzhestveni-sporove-i-sydebni-proizvodstva-po-zakona-za-tyrgovskia-registyr-neli-madanska-bistra-nikolova.jpg
Автор: Нели Маданска, Бистра Николова
Превод, студия и коментар:
Издателство: ИК "Труд и право"
Година на издаване: 2012
ISBN: 9789546081902
Цена: 19.80 17.82 лв.
Страници: 360

* Приложен коментар
* Анализ на съдебната практика
* Примерни и практически казуси

В книгата е включен и практически коментар на последните изменения и допълнения в Закона за търговския регистър (ДВ, бр. 34 от 2011 г.), които влизат в сила от 01.01.2012 г.

Систематизирано приложно знание по споровете по учредяване, управление, преобразуване и прекратяване на търговските дружества:

* общи процесуални въпроси на дружествените спорове
* отделни видове искове по Търговския закон
* съдебни производства, свързани с търговския регистър

Изложението е съобразено със законодателството към 28.03.2012 г.

Изданието представлява интерес за всички практикуващи юристи, а така също за мениджъри, финансисти, икономически експерти, преподаватели и студенти.