Компютърни престъпления

-престъпления-360x500.jpg
Автор: Моника Копчева
Превод, студия и коментар:
Издателство: Сиби
Година на издаване: 2006
ISBN: 978-954-730-379-9
Цена: 14.00 12.60 лв.
Страници: 316

Книгата запълва празнота в изследователската област на компютърните престъпления – тя е едно от малкото издания по тази проблематика в България. Разгледани са задълбочено в исторически и сравнителен план българската и международната правна уредба на компютърните престъпления. Наред с юридическата систематизация и теоретико-правния анализ на понятието и видовете компютърни престъпления, книгата предлага и множество ценни детайли от историята на интернет и компютърните технологии, препратки към основни европейски и други международни нормативни актове, към чуждата и българската съдебна практика и статистика. Съобразени със световните тенденции в тази материя са и предложенията за законодателно усъвършенстване на Наказателния кодекс. Тази книга определено ще представлява интерес не само за юристи и експерти в системата на МВР във връзка с тяхната професионална практика, но и за компютърни специалисти и по-широк кръг читатели с интереси в областта на информационните технологии.